Ga naar hoofdinhoud
06-22494886 info@simmestalent.nl

Een studie kiezen, een heel proces!

De studiekeuzewebsite Studiekeuze123.nl van het ministerie van OCW geeft heel veel heldere informatie over studies en studiekeuze aan jongeren en hun ouders. Maar hoe kijken studiekiezers zélf naar ‘studiekeuze’. Studiekeuze123 heeft onlangs een peiling gehouden onder 1060 jongeren. Ze stellen nadrukkelijk dat dit geen wetenschappelijk onderzoek is, je kunt er geen algemeen geldende conclusies uit trekken. Maar de uitkomsten van de peiling kunnen wel een aanleiding zijn tot een gesprek, thuis of op school, met studiekiezers over hoe zij over bepaalde zaken denken. Daarom heb ik over de meest opvallende uitspraken een aantal artikelen geschreven. En daarbij tips voor ouders en studiekiezers om meer informatie te zoeken over de onderwerpen waar ze mee bezig zijn.

 

 

Back To Top