skip to Main Content
06-22494886 info@simmestalent.nl

Werken aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Met de juiste coaching en begeleiding weer passend werk vinden. Na een periode van langdurig ziek zijn, lijkt de stap richting werk vaak ver weg. Soms past de huidige werkomgeving niet meer bij de werknemer of is re-integratie in de huidige baan niet meer mogelijk. Met de juiste coaching en begeleiding is het mogelijk om weer passend werk te vinden en met plezier weer aan het werk te gaan Als werkhervatting binnen de eigen organisatie (1e spoor) niet meer mogelijk is, kan re-integratie 2e spoor een oplossing zijn. Door de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht een werknemer extern te re-integreren. Met re-integratie 2e spoor begeleidt ik de werknemer bij het vinden van een andere baan buiten de organisatie. Belangrijk is dat de betrokkene weer perspectief heeft en de werkgever voldoet aan de wettelijke verplichtingen

Ook na ontslag meer kans op een nieuwe baan met de juiste begeleiding en coaching.

Voor het re-integratie traject, de loopbaanbegeleiding en het outplacement traject doorloop ik de volgende fasen: Persoonlijk oriëntatie; arbeidsmarkt oriëntatie; ontwikkelen sollicitatievaardigheden; arbeidsmarkt benadering; werk en nazorg.

Back To Top