Skip to content
06-22494886 info@simmestalent.nl

Loopbaanbegeleiding is nuttig voor alle leeftijden om je talenten te leren kennen!  Heb je vragen of onzekerheden op het gebied van werk, leidinggeven, scholing en carrière dan kan extra hulp hierbij heel belangrijk zijn. Weten wat je echt wilt, je kwaliteiten en je valkuilen kennen, de juiste kansen vinden en jezelf weten te verkopen. Het maken van een carrière stap gaat soms vanzelf, maar vaak zijn er vele stappen te nemen en dilemma’s te overwinnen om de juiste keuzes te kunnen maken. Met de juiste begeleiding zal richting gegeven worden aan je loopbaan en je persoonlijke ontwikkeling.

Individuele loopbaanbegeleiding:

Om jouw talenten goed in te kunnen zetten is het belangrijk om te weten wie je bent, wat je kunt en waar je energie van krijgt.  Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement gaat het gesprek aan en maakt door individuele coaching en begeleiding mensen bewust van hun eigen talenten en kunnen daarmee met voldoende energie aan de slag om het doel te bereiken.

Om te weten wat je talenten zijn wordt onder ander gewerkt met de DISC-methode. Dit assessment geeft inzicht in het gedrag, de motivatie en de werksterkten van de kandidaat. Zo kun je de juiste keuze maken bij het kiezen van een nieuwe job en het juiste ontwikkel pad afspreken. Tijdens dit traject wordt aandacht besteed aan persoonlijke oriëntatie, arbeidsmarkt oriëntatie, ontwikkelen van sollicitatie vaardigheden, arbeidsmarkt benadering en werk en nazorg.

Outplacement:

Door een reorganisatie, boventalligheid of arbeidsconflict kan een werknemer gedwongen ontslag krijgen. Ontslag is voor alle betrokkenen een ingrijpende gebeurtenis. Outplacement kan een oplossing zijn en de medewerker een kans bieden zijn loopbaan elders voort te zetten. Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement begeleidt mensen die voor grote veranderingen in hun loopbaan staan.

Een outplacementtraject vergroot de kans op het vinden van een nieuwe baan. Het doel van het traject is het begeleiden van baan naar baan. Het op zoek gaan naar een omgeving die bij de kandidaat past en per individu wordt gekeken naar nieuwe, passende uitdagingen. Iedere situatie is anders, dus elk traject is maatwerk. Daarbij wordt een persoonlijk en doelgerichte aanpak gehanteerd waardoor een maximaal resultaat voor alle partijen wordt gewaarborgd.

Ook na ontslag meer kans op een nieuwe baan met de juiste begeleiding en coaching.

Tarief:

Ik hanteer een tarief van € 80,== per gesprek van 60 minuten. De inzet van een persoonlijkheidstest en het gebruik van Jobport zal in overleg met de coachée ingezet worden.

Benut je kracht en creëer regie over je eigen loopbaan.

Back To Top