skip to Main Content
06-22494886 info@simmestalent.nl

Loopbaanbegeleiding is nuttig voor alle leeftijden om je talenten te leren kennen!  Heb je vragen of onzekerheden op het gebied van werk, scholing en carrière dan kan extra hulp hierbij heel belangrijk zijn. Weten wat je echt wilt, je kwaliteiten en je valkuilen kennen, de juiste kansen vinden en jezelf weten te verkopen. Het maken van een carrière stap gaat soms vanzelf, maar vaak zijn er vele stappen te nemen en dilemma’s te overwinnen om de juiste keuzes te kunnen maken. Met de juiste begeleiding zal richting gegeven worden aan je loopbaan en je persoonlijke ontwikkeling. Ben je 45 jaar of ouder informeer dan naar het gratis Ontwikkeladvies 45+

Individuele loopbaanbegeleiding:

Om jouw talenten goed in te kunnen zetten is het belangrijk om te weten wie je bent, wat je kunt en waar je energie van krijgt.  Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement gaat  het gesprek aan en maakt door individuele coaching en begeleiding mensen bewust van hun eigen talenten en kunnen daarmee met voldoende energie aan de slag om het doel te bereiken.

Om te weten wat je talenten zijn wordt onder ander gewerkt met de DISC-methode. Dit assessment geeft inzicht in het gedrag, de motivatie en de werksterkten van de kandidaat. Zo kun je de juiste keuze maken bij het kiezen van een nieuwe job en het juiste ontwikkel pad afspreken. Tijdens dit traject wordt aandacht besteed aan persoonlijke oriëntatie, arbeidsmarkt oriëntatie, ontwikkelen van sollicitatie vaardigheden, arbeidsmarkt benadering en werk en nazorg.

Studie-(loop)baanbegeleiding:

Talentontwikkeling is tevens belangrijk bij het maken van een studiekeuze bij jongeren. Jeugd en jongeren worden in een vroeg stadium geconfronteerd met studiekeuzes. Juist in deze fase is het goed om te weten wat past bij de student en waar krijgt hij energie van. Jezelf leren kennen is de eerste stap naar persoonlijk succes. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Studenten Profiel Analyse (SPA). Deze analyse geeft inzicht in zichzelf, hun motivatoren en talenten. Dit geeft zelfvertrouwen, perspectief en motivatie zodat het maken van toekomstbepalende keuzes een stuk eenvoudiger en beter onderbouwd worden.

Re-integratie:

Na een periode van langdurig ziek zijn, lijkt de stap richting werk vaak ver weg. Soms past de huidige werkomgeving niet meer bij de werknemer of is re-integratie in de huidige baan niet meer mogelijk. Met de juiste coaching en begeleiding is het mogelijk om weer passend werk te vinden en met plezier weer aan het werk te gaan. Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement  werkt samen met werkgever en werknemer aan re-integratie.

Wat is re-integratie?
Als werkhervatting binnen de eigen organisatie (1e spoor) niet meer mogelijk is, kan re-integratie 2e spoor een oplossing zijn. Door de Wet Verbetering Poortwachter is de werkgever verplicht een werknemer extern te re-integreren. Met re-integratie 2e spoor begeleidt Simmes Talentontwikkeling & Verandermanagement de werknemer bij het vinden van een andere baan buiten de organisatie. Belangrijk is dat de betrokkene weer perspectief heeft en de werkgever voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Tijdens dit traject wordt aandacht besteed aan persoonlijke oriëntatie, arbeidsmarkt oriëntatie, ontwikkelen van sollicitatie vaardigheden, arbeidsmarkt benadering en werk en nazorg.

Benut je kracht en creëer regie over je eigen loopbaan.

Back To Top